Επαιδεύσεις και σεμινάρια

Αναγνωρισμένα και με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις

Παρεχόμενες εκπαιδεύσεις και σεμινάρια

NLP™

  • Introduction to NLP™
  • Licensed Practitioner of NLP™
  • Licensed Business Practitioner of NLP™
  • Licensed Master Practitioner of NLP™ (Απαιτείται να έχετε ολοκληρώσει πρώτα το Licensed Practitioner of NLP™)

Άλλα σεμινάρια

  • Διαχείριση ανθρωπίνων σχέσεων
  • Διαχείριση στρές και άγχους
  • Αυτοπεποίθηση
  • Επικοινωνία

” Σε όλες τις εκπαιδεύσεις του NLP™ (πλήν του Introduction) παρέχεται η επίσημη πιστοποίηση ολοκλήρωσης, υπογεγραμμένη και αναγνωρισμένη από τον ίδιο τον Dr Richard Bandler, συνδημιουργό του NLP™ και από τον John LaValle, πρόεδρο του Society of NLP™.“

error: Content is protected !!